Fortjenestemedalje i gull

Klara Lie fikk våren 2008 tildelt H.M. Kongens fortjenestmedalje i Gull ved en høytidelig sermoni hos Høgskolen i Oslo. Klara fikk fortjenestmedaljen på bakgrunn av sin omfattende virke innenfor det som kan kalles sosialmedisin.
Klara Lie har gjennom mange år vert aktiv i Storsalen, og har ved flere anledninger holdt kurs om både sjelesorg og nådegaver, i tillegg til at hun også tilbyr Storsalen medlemmer sjelesorgsamtaler til de som ønsker det.

Klara er utdannet som sykepleier, helsesøster, familieterapeut og som Cand. Polit. ved Oslo Universitet. Som lektor har hun undervist ved høyskolen i Oslo. Hun har spesialisert seg innen temaene rusproblematikk, faglig veiledning og eksistensielle problem. Hun har blant annet arbeidet 15 år som narkotikakonsulent i Oslo Helseråd, og underviste både elever, foreldre, lærere og helsearbeidere i skolene i Oslo og på landsbasis. I denne perioden fikk hun så permisjon til å skrive boken «Tidlig hjelp er dobbel hjelp».

Hennes engasjemang og kompetanse innenfor rusomsorg og rusforebyggende arbeid ledet henne inn i lokalpolitikken i 16 år, med plass i både bystyre og bydelsutvalg.
Flere bøker har hun også skrevet, og hennes siste bok «Eksistensielle og åndelig helseomsorg» utgitt ved Høgskoleforlaget, 2002, er også oversatt til engelsk. Denne oversettelsen er en gave til Hospital Christian Fellowship International (HCFI).

Kristen Forening for Helsepersonell (KFH) har også nytt godt av Klaras engasjement, hvor hun i mange år har deltatt på Landsmøter med foredrag og undervisning, i tillegg til internasjonal aktivitet. Klara Lie ble i 2003 valgt til leder for foreningen som i dag har ca 450 medlemmer over hele landet.
Også i Oase har hun vert engasjert, og deltatt på Hellig Ånd seminarer fra 1977 til 1980, og vert styremedlem i Oaselederskapet i 10 år (19080 - 1990). Hun har bygget opp og ledet sjelesorgtjenesten på sommer-Oase-stevner med 100 - 185 veiledere. I 2004 skrev hun heftet «Oases Historie de første 10 år» til inntekt for Oase.

Klara Lie har også en omfattende reisevirksomhet bak seg, ikke bara innenlands, men også utenlands. Hun har også ledet retreater for norske misjonærer på 5 kontinenter med tema som stress, sorg, kommunikasjon, selvbilde og Gudsbilde, reaksjoner knyttet til ulykker osv. Også innenfor helseomsorg og eksistensiell omsorg har hun forelest på konferanser i både Chicago, Taiwan, Sveits og Kina.
 
Omkring 100 gjester var tilstede ved utdelingen i Festsalen til Høgskolen i Oslo. Det var Fylkesmannen i Oslo, Hans J. Røsjorde, som overrakte H.M. Kongens fortjenstmedalje til Klara Lie. Fylkesmannen sa i sin tale ved overrekkelsen:

Av statuttene for denne medaljen fremgår at den i særlige tilfelle kan tildeles for «innsats for kunst kultur og vitenskap samt sosialt og humanitært arbeide av samfunnsmessig og landsomfattende betydning som har pågått over lengre tid» Når det her sies at det kun er i særlige tilfelle en slik æresbevisning kan gis, forstår vi også at det kreves en innsats betydelig utover det som normalt kan forventes av en ansvarlig borger.
Med grunnlag i dette meddeler jeg hermed at Hans Majestet Kong Harald V har funnet Klara Lie verdig til å motta Kongens fortjenestemedalje i gull.

Klara sa i sin takketale: «Jeg har alltid betraktet meg som et hverdagsmenneske ... en fotsoldat. Medaljer var for generaler og den slags. Derfor er det med stor ærbødighet jeg tar imot denne utmerkelsen ... på vegne av mange hverdagsmennesker.»
Kongens fortenstmedalje vart stifta av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Han blir delt ut «til lønn for fortenster av kunst, vitskap og næringsliv, og for framifrå forhold i offentleg teneste».
Det var Trond Løberg, Dagfinn Høybråten, og Bjørg Reiersen som hadde søkt Kongen om denne påskjønnelsen til Klara Lie.