Stipend

1960Fikk reisestipend, (billetten dekket)
fra Rikshospitalet for å jobbe som Exchange Graduate Nurse på Childrens Memorial
Hospital, Chicago, USA. Som vanlig sykepleier fikk jeg arbeide på ulike
barneavdelinger og 2 mndr. i operasjon- og intensivavdeling. Nytt for meg var
engangsutstyr og hjerteoperasjoner. Samtidig jobbet jeg på fritid i
primærhelsetjenesten på kveldstid i slumstrøk og ble konfrontert med et
multikulturelt samfunn.
1967Fikk Florence Nightingale reisestipend fra Norsk Sykepleierforbund for å kunne ta ½ år studier om pedagogikk og administrasjon for ledere i sykehustjeneste. Sted: William Rathbone Nursing College, Liverpool, UK. Individuelle fremføringer av undervisning for med-deltakere, temafremlegg, taleteknikk, bokpresentasjoner og til slutt en presentasjon av administrativ hovedoppgave, med opponent fra Royal College of Nursing, London. Var utplassert i 2 av Londons bydelsadministrasjoner a 1 uke, og presenterte rapport ved tilbakekomst til W.R.N.C. På fritid fikk jeg kjennskap til narkotikabruk blant unge på gateplan i London.
1972Fikk reisestipend fra Helsedirektoratet til 2 mndrs kurs på Yale Universitet, Connecticut, USA for å være med på et intensivt kurs for leger, psykiatere og sosialarbeidere om rusproblematikk, behandling og rehabilitering av rusbrukere ut fra psykoanalyse og nyere metoder, bl. a. "encountergroup-teori". Kurset var tøft, med psykodynamiske teorier anvendt på oss deltakerne individuelt og i grupper, med tilbud om støtte-samtaler. Besøkte flere ulike institusjoner i New York: Fønix House, Daytop Willage, Synnanon Center, Teen Challenge m.fl. for deretter å gi en individuel muntlig og skriftlig vurdering tilbake til kursledelsen.
1974-76Jeg tok Kirkens Familieterapeut-utdanning som en videreutdanning for psykologer, sosionomer og psykiatriske sykepleiere. 4 teoriuker pr.år ga innføring i psykodynamiske teorier og ulike behandlingsformer. Utover teoriukene var det litteraturstudier, veiledning på praksis, oppgaver-besvaring og utarbeidelse av en hovedoppgave. Som et ledd i utdanningen hospiterte jeg ½ år på Modum Bads familieavdeling og hadde veiledning på praksis av D.Kvebæk og G.Johnsen. Individuell psykoanalyse ble gitt av J.Kaldestad.1976 kr.1200 i stipend fra Oslo Helseråd til denne utdanningen,(som kostet ca.13000)
1980Kurs i administrasjon på Diakonhjemmet ½ år, 2 mndr.
1990Reiestipend på kr. 5000 fra Lions Club for å holde et foredrag på narkotikakonferanse for foreldre til unge med rusproblemer, i Florida, USA. På konferansen var også lærere og helsepersonell. Mitt foredrag var om samtalegrupper for risikoungdommer som brukte narkotika.
1998Vikarstipend i 5 mndr. fra HIO. Gjennomførte et prosjekt i bydel 2 i Oslo, initiert av Kommuneforbundet med et Politikerstipend på kr. 10 000. Prosjektet var fokusert på å gjøre rusforebyggende arbeid. Jeg benyttet mulighetene til å prøve ut om de arbeidsmetoder som hadde vært nyttige fra 1973 til 1987, nemlig samtalegrupper for risikoelever i ungdomsskole og videregående skoler. Jeg ønsket å gjøre en sammenligning med de funn/erfaringer jeg fikk med i skoleåret  1997/1998  1997/1998  ved å ha samtalegrupper i 2 ungdomsskoler og 2 videregående skoler. Prosjektets målgruppe er pedagogisk personell i skolene og skolenes helsepersonell. God evaluering. Rapport til HiO, Bydel 2 og Kommuneforbundet.