Tre måneder i Uganda 2008

Fra Høgskole-lektor  Klara Lie. AIDS/ HIV-arbeid.

RAPPORT fra 3 mndr`s tjeneste i UGANDA, (sept. til ut nov. -08.)
Normisjon sendte et Senior-team på 6 personer med ulik yrkesbakgrunn ( Lærere, økonom,jordbruks-kyndig og meg med helsefag) for et samarbeid mellom Forum Uganda og Church of Uganda, i Teso Bispedømme, nordøst i landet. Tidligere har jeg hatt retreater for norske misjonærer i Mali og Elfenbenskysten, men nå kom jeg langt tettere på folkets nød og hverdag, i skoler, i sykehus, fengsler, kirker og flyktningeleirer. Hele teamet på 6 har vært utrolig friske. Jeg har  25 siders dagbok-notater, men vil her gi et kort (?) sammendrag.
I sum gar jeg undervist 86 timer, fordelt på 34 steder. (65 timer om HIV/AIDS, og 18 timer om Sjelesorg.) Besøkt 3 Flyktningeleirer, 2 sykehus og talt ved 5 Gudstjenester.
Jeg laget noen  foredrag et om HIV/AIDS og et om Sjelesorg. Hvorfor? I 2004 var vi 4 sykepleiere fra Norden på Hospital Christian Fellowship International (HCFI)-konferanse i Sør-Afrika. Da fikk jeg møte dr.Lennart Karlsson, som skrev på et undervisningshefte om AIDS til kirker og menigheter. Det ”tente” mitt hjerte! Heftet sammen med en oppdatert bok om Aids i afrikanske land, og et skriv fra Ugandas Helsemyndigheter og personlig erfaring med Aidssyke ga meg bakgrunnstoff. Helsemyndighetene i Uganda vektla betydningen av Aids-informasjon, pallative omsorg som også skulle inkludere sjelesorg overfor for døende Aidspasienter.

UGANDA.

Uganda har ca. 42 mill folk, derav  56 % under 18 år. Forventet levealder er 42 år.
I juni 2008 var det 1,1mill som var HIV + i Uganda. I hovedstaden Kampala med 2 mill beboere var ca.132.500 HIV+! Derav 10 % barn og unge! Nå endelig gis den dyre ARV-medisinen (anti-retrovial-virus) gratis til Aids-syke som kontakter de off. helsesentrene, dog avhengig av blodverdiene.
Prevalens for Aids in Uganda var i 1990 på 20 %, i 207 7 %,  men i 2009 på 13,6%. I tillegg viste avisene at alkoholkonsum i Uganda lå på verdenstopp.
Lokalavisen Daily Monitor skrev 22 sept. at ”Hiv prevalence increasing faster in central Uganda and in urban centres.” Samme avis fastslo at arbeidsløshet , fattigdom, lovløshet og risikofyllt seksualliv var årsak til økning av HIV/AIDS. Aids fortsetter å øke påtross av økonomisk støtte fra WHO, FN og fra mange land. I Soroti møtte vi tilfeldig på personer fra ulike internasjonale organisasjoner Europa som jobbet i skoler, på hjem for foreldreløse barn, handicapede barn etc.
På vår første gudstjeneste i St.Peters Kirke i Soroti ble vi norske presentert og bedt fortelle hva vi ville bidra med. 3 lærere sa undervisning i ulike fag som økonomi og engelsk, en i kreativitet (håndarbeid) og jeg som eneste helsefaglig, sa HIV/AIDS og Sjelesorg. Alt neste søndag kom et ektepar til vårt bosted. Privatbilen vakte oppmerksomhet i nabolaget! Hun var rektor i en Videregående skole og ville ha meg til undervisning. Mannen drev et Privatsykehus, og ønsket undervisning til personalet. Vår nabo var prest i Fengslet…og jeg ble fort bedt være med han både til Kvinne- og til Manns-fengslet. Dermed kom jeg fort i gang. Biskopens kontor skaffet meg transport.

KIRKER og GUDSTJENESTER:

Church of Uganda imponerte med sine 3 gudstjenester på søndager. Tilmed jeg som ikke er morgenfugl, kom meg opp og sammen med de andre gikk til byen kl.07. Da var det kø utenfor kirken. Det var gudstjeneste på engelsk, og med nattverd. Så kl.09 gudstjeneste på Ateso-språk. Kl.11 var det begge språk, i tillegg til språket, Koman. Kirkene var fullsatt. Folk stod i kø foran inngangsdøren, og satt i midtgangen om det ikke var plass i benkene. Sangen var sterk. De fleste sang uten sangbok, men delte gjerne med sidemann. De fleste hadde bibel eller ny-testament med seg. Barna satt som ”tente lys” selv om gudstjenesten varte både 2 og 3 timer. Det var stas med ”mosongo-besøk”. Jeg talte til gudstjeneste i 3 kirker. I Amoria, Serere og Katakwi . Det var det vanlig å la gjestene spise utenfor kirken etter gudstjeneste….mens menigheten satt et lite stykke unna oss OG SÅ PÅ. Det var IKKE særlig behagelig for oss, men slik var skikk og bruk. En eldre mann med Aids tigget om penger, ja da har dere bildet og våre følelser. Likeledes når en rakte opp hånden i kirken og ville vite hvor mye penger vi norske hadde med til menigheten? Hva svarer en?
Den store St.Peters Kirken i Soroti bad meg holde en ekstra samling på en søndagen kl. 14,30 om AIDS. Ca.250 personer var i kirken!!

UNDERVISNING:

I løpet av 3 mndr. har jeg reist mye og undervist om HIV/AIDS 34 steder, i grunnskole-videregående skoler, yrkesskoler, lærerskoler, menigheter, flyktningeleirer,kirker, fengsler, bibelskole og til sykehuspersonell. Det ble mange timer på humpede veier ut til utkantstrøk, overnatting i stråhytter uten lys eller vann. Teso distriktet hadde mange skoler og meget stort antall elever pr. klasse. Ca 145 elever pr. klasse. De satt trangt, men var meget lydhøre. De yngste kunne ikke mye engelsk, så det måtte tolkes til Ateso. En gammel Ower-head virket der det var strøm eller agregat, men oljen var dyr. For det meste måtte jeg klare meg uten. Jeg var jo representant for Church of Uganda og hver undervisning åpnet jeg med 2.Kor. 10,v.3 -6…om at vi lever i verden, men kan be om Guds hjelp i fristelser og prøvelser. Dette ble lest på engelsk og Ateso, som var lokalspråket, eller koman-språk. (stamme-språk.) Spørsmålene var mange og av personlig og intim karakter. Særlig i vidergående skoler avslørte spørsmål-lappene et risikofylt og aktivt seksual-liv. Uvitenhet og overtro var stor. Min helsefaglige bakgrunn, min arbeidserfaring og alder syntes gi tillit og mottakelighet, likeledes at jeg var utlending.
Mange familier hadde store problem med å betale semesteravgift for sine mange barns skolegang, og vi fikk en del forespørsmål. Church of Uganda sponset 385 elever fra ekstra vanskeligstilte hjem….men det var som en dråpe i havet. En rektor på en grunn-skole i Katakwi ønsket symaskiner så hun kunne gi opplæring. Derved kunne de livnære seg selv med søm. 2 av oss i teamet sponset 4 maskiner til skolen, til stor glede og begeistring.

FLYKTNINGELEIRER:

Besøk til 4 Flyktningeleirer som var kjempestore områder med stråhytter ( 1 i Soroti by og 2 i utkantstrøk som Amnoria og Serere.) Via Judith, en dame som var HIV+, jobbet frivillig i leirene, særlig med støttegrupper for HIV+, fikk jeg gå rundt på hyttebesøk og høre deres tragiske erfaringer.
De hadde svært lite å leve av. De fleste dyrket grønnsaker i en liten kjøkkenhage. Uganda har gjennomlevd interne kamper og mistet mange i vold, massakre og drap. (Rebelljer-grupper, Karamajong-folkets herjinger og Herrens Frigjørings-hær. LRA) Fra 2003 til 2005 ble ca. 3000 barn, tenåringer og unge kidnappet. Mange sivile ble drept, noen ble aldri funnet igjen, mens mange barn ble tvunget til soldat-tjeneste. Bare i Amnoria var en tid hele 37 000 flyktninger. Jeg fikk gi sjelesorg og samtale med en del unge traumatiserte jenter, likeledes mødre i flyktningeleirer som hadde meget vonde opplevelser. Det var hjerteskjærende å høre mødre som hadde sett sine barn bli drept. Det var et imponerende samhold i leirene. DE gråt sammen, støttet hverandre i å skaffe mat og klær til barna.
Nå kunne endel flytte tilbake til sin landsby, om de våget, men noen fant at deres eiendom var konfiskert. Flere fortalte hvordan ektemann hadde solgt eiendom uten at kona visste det, da han ville kjøpe medisiner for sin Aids-sykdom. Derfor var det nå undervisning i leirene om bl. a. juridiske rettigheter i tillegg til AIDS/HIV informasjon. Mange hytter stod nå tomme. Leir-lederne fryktet at en ny bølge flyktninger fra Kongo ville komme.

FENGSEL- BESØK:

Vår nabo til Gjestehuset, var fengselprest, og jeg ble raskt invitert til å undervise både i Kvinne-fengslet med 42 kvinner og 5 barn. Videre underviste jeg i Mannsfengslet med 480 menn. Jeg gruet meg, men fangene oppførte seg meget høflig, men kom med mange spørsmål. Jeg tror de senset at jeg ga dem respekt og verdi, ved at jeg som europeer ville avlegge besøk. Senere vinket de til meg om de så meg gå på veien utenfor murene. Fangene bad meg be for dem individuelt, både i Manns- og Kvinne-fengslet. De skrev sine bønnebehov på lapper som kun presten og jeg leste. Flere var analfabeter. Mange satt på langtids-soning for drap, kriminalitet osv. Alle gikk i gule klær, og måtte lage sin egen mat, vaske sine klær osv. De 2 lærerne i teamet ga undervisning i håndarbeid til de kvinnelige fangene 1 g pr uke på en terrasse. Var det kjølig kunne ikke undervisning gis, av frykt for rømming.

SJELESORG-UNDERVISNING.

Det ble Sjelesorg-undervisning på 9 steder, til prester, diakoner og i bibelskole, De manlige studentene bad at jeg måtte også undervise deres koner både om HIV/AIDS, sjelesorg og hygiene. ( Flere av kvinnene kunne ikke lese eller skrive.) Vi fikk til et 3 dagers seminar som ble meget vel mottatt. (2 av de andre norske hjalp med håndarbeid-undervisning, og Biskopens kone fortalte hva hun hadde erfart som preste-kone. Hun instruerte også i baking!)

BESØK TIL SYKEHUS.

Besøk til det lokale sykehuset var tragisk! (Den dagen gråt jeg.) Paviljonger med pasienter, gjerne 2 pasient pr. seng og 1 under senga! Overarbeidede sykepleiere, spartansk utstyr, og hygiene? En barneavd.med 22 barn hadde 3 sykepleiere + 4 studenter. Mødrene måtte selv stelle barna og lage mat. Vondt å se døende Aids-barn hvor foreldrenes fortvilelse var stor. Utenfor sykehuset satt pårørende rundt ild-grytene for å lagemat til sine. Klesvasken lå utover plenen til tørk. Men hva når det regnet mye?

BOFORHOLD.

1 av teamet valgte frivillig å bli bosatt i Katakwi, i en stråhytte i et utkantstrøk med en sterk menighet med 3 kirker. Vi andre 5 bodde i Soroti by,  i et fattig strøk i utkanten av en by med ca. 200 000. Vi bodde i en gammel misjonærbolig hvor vann og strøm var meget tilfeldig! Taket lekket i regnvær. Kun kaldt vann. Forestill deg 5 voksne sitte i stua med stearinlys etter kl. 19,-! Vanskelig å lese eller gjøre håndarbeid. Men det var ikke hver dag. Av og til tente vi et bål i hagen med skrot-ved, men så fikk vi høre at naboer syntes dette var luksus…vi stekte/kokte jo intet, bare brant opp ved! De hadde jo ingen elektrisk kraft, og måtte selv sanke veden, eller kjøpe den…om de hadde penger.
Vi hadde en dyktig kokke som laget god mat tilberedt med kull på ildsted/gryte. Hun har mye ære for at vi holdt oss friske!
Vi ble invitert til noen private familier ute i landsbyer. Det var stas både for oss og for dem.
Mye mer kunne fortelles, men jeg må til slutt si en TAKK AT JEG FIKK TJENESTEGJØRE  DISSE 3 månedene. ( Det var faktisk større opplevelse enn Gull-medaljen i vår.)  Trist å si adjø til alle disse flotte, vennlige personene som vi fikk samarbeide med. Må Gud velsigne dette landet!

TEACHING AND PREACHING IN UGANDA.

12/9: Bibelskolen: Christian Counselling……………………………3 timer
14/9: Preaching-service in Prison…..Male and Female……………. 2  “
15/9: Male Prison….HIV/ Aids        …………………………………. 2  “
16/0: Staff in Hospital in Halcion…………………………………….. 2  “
18/9 Female Prison….HIV/ AIDS…………………………………….. 2 “
19/9: Bibelskolen……. “    “   “……………………………………….  2”
20/9 Deliverence Church………………………………………………. 3 “
21/9: Service , Katakwi………………………………………………… 8 “
23/9: Amoria….Church-senter…….HIV/ AIDS……………………    5 “
24/9:     “            Secondary school    …”……”    …………………….  4 “
25/9: Bethany…     “        “     “       … “  ……” ………………………. 3 ”
26/9:      “           Lærerne……………. “ …….”……………………….. 2 “
29/9: PTC Parents-teachers College    “ …….”…(1-2 year)…………. 2 “
1/10: OBUKO CAMP, (Judith)            “……..”+ service…………….. 2 “
2/10: Bibelskolen…………………….PRAYER………………………. 1 “
3/10: Halcion, (Helen) second. School. HIV/AIDS…………………… 2 “
6/10: Female Prison….(individual prayer) 28     …………………….. 2 “
9/10: Male Prison…………” – “  -“   - “ -   53     ……………………... 2 “
10/10: SERERE, AKOBOI CAMP. (Supportgr. For 20 Aidspas.)…..  8 “
11/10: Amnoria. (handcraft + counselling for inner healing…14girls.. 8 “
12/10: Katakwi….2.services + ekstra om HIV………………………… 5 ”
13/10 – 15/10: Katakwi: Hiv/AIDS for Primary og Secondary sch……5 “
17/10: vocational Training School……HIV / AIDS…………………… 2 ”
18/10: Asuret Child Development Centre. (Rev. Pascal)……………… 5 “
19/10: St.Peters Church: Extra-service at 3 pm. HIV/AIDS………….. 3 “
22/10: Halcion…second. School……………………”     “   ……………. 3 “
24/10 to 26/10: Kampala……Conference….Spiritual warfare?
28/10: Vocational school: HIV / Aids for 1/2part av studentene ………2 “
02/11: HIV/ Aids for Church..youth  …………………………………….2 “
“  “  : Charles hentet oss til Steven (nattevakt) `s landsby.
03/11 – 05/11: Seminar for 23 Bibelskolestudenter og deres koner……18 ”
Om HIV/Aids, Spiritual Counselling, Home+ Family, Hygiene.  ………
Grupper for menn, damer, felles. Håndarbeid, baking.
06/11: OBUKO CAMP: Judith, Einar og meg.    ………………………...3 ”
07/11: Rev. Philip here.Forberede underv.Lay-reader,Christian counselling.
08/11: Katakwi: Underv. Av Layreaders. HIV/Aids og Sp.Counselling ….6 t
10/11:   ” –”      : Primaryschool. HIV/Aids( 1600 elever!  8 til 14 år.) ……2 t
11/11: Einar, Laila, Headteacher + I bought 4 sewingsmachines.
14/11: Lærerskolen (PTC) Hiv/ Aids   to the resterende ½………………   2 t
15/11: Amoria. Nye senger, handcraft+ counselling ……………………..   6 t
16/11: St.Peters church kl.07, Deliverence church kl.09,30…………
17/11: Femal Prison………….avskjed m prisoner, director,guard  ………3 t
18/11: St.Peters church: Prayer-worriers-group + homevisitgr………… 4 t

TOTALT

86 TIMERS UNDERVISNING ……..FORDELT PÅ  34 STEDER

( 65 timer om HIV/AIDS  og 18 timer om Spiritual Counselling… )
I tillegg kommer besøk til 4 Flyktningeleirer (Camps) hvor jeg fikk samtale med beboere om deres liv med grufulle opplevelser og hverdagens påkjenninger.
Besøkte også 2 sykehus. (1 privat-drevet, og 1 County-hospital i Soroti.)
Talt ved 5 gudstjenester.