Må ta pasienters åndelige behov mer på alvor


Fra Norge IDAG

Helsepersonell må bli flinkere til å ta pasienters åndelige behov på alvor. Det har alt for lenge vært tabu å spørre pasientene om slike ting, sier Klara Lie, leder i Kristen Forening for Helsepersonell.

Som tidligere lektor i sykepleierutdanningen oppdaget Lie at studentene var observante på pasientenes psykiske og fysiske symptomer, men at de var temmelig hjelpeløse når det gjaldt pasientenes åndelige behov.
- Det er ofte slik at dersom ikke pasienten selv står på eller ber om åndelig hjelp, blir gjerne signalene oversett, sier hun.
De senere år er mange innvandrere ansatt ved norske helseinstitusjoner. Innvandrerne, for eksempel muslimene, er ofte mye tydeligere på sitt religiøse ståsted enn det nordmenn flest er. Klara Lie mener at det kan ha bidratt til mer åpenhet for å snakke om tro enn det var for noen år siden. – Vi kristne må bli minst like tydelige på vår tro som det andre trosretninger er, sier hun.

Være lydhøre

Lies poeng er ikke at helsepersonell skal misjonere overfor pasientene, men være lydhøre for og respektere de åndelige behov pasienten eventuelt har og hjelpe ut fra pasientens ståsted.
- Det burde være et minimum at alle pasienter blir spurt om hvordan de har det, og om de ønsker samtale om eksistensielle og åndelige spørsmål, sier hun.
Hun viser også til at assisterende helsedirektør Geir Sverre Braut i fjor uttalte at vårt helsevesen ikke må fornekte den åndelige dimensjon. Lie mener at kristne må bruke denne muligheten – på en klok og fornuftig måte.
- Uansett hvilket religiøst ståsted man selv har, bør man innse at åndelig hjelp må tilbys pasienten – på pasientens premisser, sier Lie.
Dersom en kristen sykepleier tar opp dette med en pasient, og pasienten er human-etiker eller tilhører et annet trossamfunn, må sykepleieren selvsagt respektere dette og spørre om pasienten ønsker en annen person.
- Og på den annen side: Om sykepleieren ikke er kristen selv, bør vedkommende kunne lese et Fadervår med pasienten, dersom pasienten ønsker det, sier hun. – Det ideelle er at helsearbeideren er så trygg på sitt eget ståsted at han eller hun viser respekt for annerledes troende, sier Lie som har skrevet en fagbok som gir praktisk veiledning i eksistensiell og åndelig helseomsorg.

Landsmøte

Spørsmål om hvordan man kan ivareta åndelig omsorg for kolleger, pasienter og pårørende vil være blant de saker som tas opp når Kristen Forening for Helsepersonell samles til landsmøte på Sunnfjord Folkehøgskule i Førde 9.-12. august. Andre temaer er alternativ medisin, bønn, støtte til demente og hiv/aids-arbeid.
KFH, som er en tverrkirkelig og tverrfaglig organisasjon, har ca. 350 medlemmer og 18 lokale grupper rundt om i landet. KFH er tilsluttet den internasjonale organisasjonen HCFI (Healthcare Christian Fellowship International). En av styremedlemmene i HCFI, den norsk-amerikanske legen Karl Bandlien, er blant foredragsholderne på landsmøtet.
Foto:
Klara Lie, leder i Kristen Forening for Helsepersonell, mener det bør være en selvfølge at pasientene blir spurt om de trenger noen form for åndelig hjelp. (KPK-foto: Ole Andreas Husøy)