Uganda 2010

Ny 3 mndrs tur til Uganda    2010.

( reiste 02.09..planlagt retur 26.nov.)

Slikt 3-mndrs-prosjekt er kommet i stand via Biskopen i Soroti, Normisjon og Forum Uganda. ”Ildsjelen” er Rune Gustavsen som har reist hit i ca. 12 år og etablert samarbeid, funnet kontaktpersoner og hatt utveksling av ungdommer fra Soroti til Norge.
Vi var 9 seniorer i teamet av seniorer med ulik yrkes-bakgrunn.

Som forrige tur i 2008 gikk flyturen via Brussel og til Entebbe ved Kampala. Min kuffert var savnet og Rune måtte ta ekstratur til flyplassen hvor han fikk den. Vi overnattet på Marias Place, handlet noe neste dag og reiste så 4 sept med vår utmerkede sjåfør Mike, til Soroti. Bodde på det nye gjestehuset i Medical Center med god plass, Og ble varmt ønsket velkommen av Biskop George Okudu + flere prester+ Mothers Union`s representant. (TENK: FLERE KJENTE MEG IGJEN!! Sjåførene, nattevaktene osv.)

Rektor v Bibelskolen, Pastor Abraham presenterte straks et ukesprogram for meg hvor det var forventet jeg skulle undervise neste dag! Det endret seg, men jeg underviste 3 dager i vår første uke! Godt jeg var forberedt med transparenter osv. Studentene var ivrige til å stille spørsmål. ERGELIG at de 40 bøkene av min engelsk-oversatte bok ”Mind, Soul and Body”  (gave til Bibelskolen) Kom fra Forlaget  USA.  senere!

Som sist hadde Abraham fraktet kirkens eneste overhead-projektor, (nesten ubrukbar, på boda-boda-sykkel. Abraham visste råd når de enda ikke har strøm….så ”stjal” han fra pastor Paskal`s hus tett ved. Tydeligvis var overhead noe spesielt for studentene. Slik fikk jeg gi informasjon om Hiv/Aida of Alkohol. (Sistnevnte fordi jeg fant en statistikk som viste at Uganda lå på verdens-topp når det gjalt alkohol, og at jeg forrige opphold holdt på å velte da boda-boda-gutten var beruset.)

Bibelskolen holder til i et støvete åpent lagerrom. Studentene sitter tett og på primitive benker+ lesebord. Nå var det 4 studenter fra Kaprimado, 4 fra Katakwi, 6 fra Amuria, 5 fra Soroti og 2 ektepar fra Serere. (Altså mange fra utkantstrøk, anbefalt av sine menigheter.)
Nå har Bibelskolen fått internat! De gamle stråhyttene blir borte. Kokken lager den tradisjonsrike maten i utekjøkken. Polenta, hver dag.

Her i kirkens Medicale Center bor flere nasjonale med sped- og småbarn, tett i tet. Barna roper ”mosongo” (hvit ) Det er også et stort konferanserom hvor det stadig er arrengementer. Maten tilberedes av 3-4 jenter, ute under et tre, kokt på små ilsted med kull. Endag kokte de til ca.350!! Hønsene kravler med bundne føtter…til de havner i gryta. Vi får stekt fisk hver dag med pomfrit eller ris,+ en grønn stuing. Nydelig!

Vii norske har enerom med vifte i taket. Eget bad og vanlig klosett!!! Dusjen har en tynn vannstråle (som et sugerør) og er en kvikk kan en bli våt over hele kroppen.
Soroti Dioces har 500 menigheter, driver helsesentre, skoler (Primary-, secondary.-volcational,-(yrkesskole), (Yrkesskolen hadde for 2 år tilbake fått Solar-system i gave fra Tyskland, men det var ikke tatt i bruk. 2 i teamet brukte flere dager på jobben, men tok samtidig med studenter slik at de kunne lære systemet.)

Videre er Aids/Hiv/Alkohol aktuelt tema både på Primary- og Secondary skoler. Videre på Lærerskole og i lokalt menighetsarbeid som f. eks. for Ungdomsledere og støttegrupper for Aidssyke. Alle i skolene lærer engelsk, men nasjonalspråket er atheso og koman. I tillegg kommer lokale stamme-språk. (PÅ Bibelskolen snakket jeg engelsk og ble tolket til ateheso og koman-språk.
Sykdom herjer, særlig malaria og aids. Malaria behandles stort sett med intravenøst saltvann, sjelden Quinin, Chlorofen. Cartin kunne bli gitt i.m., men det kostet mye. Dosering fulgte alder og vekt. 24 tbl kostet 6000 shilling (kr.24) Det var nok dyrt for mange lutfattige.

 ARV- medisin til Aidssyke var gratis, men avhengig av Helsesenterets vurdering. Ikke sjelden var disse helsesentrene tomme for medisiner. Da måtte pas. vente, eller selv reise til nærmeste helsesenter. Barna hadde mye innvoldsorm, likeledes Biharzia og urinveginfeksjon. Dette fordi barna badet i sump-vann. (Bare vi utlendinger brukte ”kjøpe-vann”) Undervisning om Hygiene var påkrevet flere steder, særlig da vannledningen til distriktet ble ødelagt.

De 4 Flyktningeleirene jeg besøkte sist, er nå ”officielt nedlagt”. Det betyr en snakker ikke om flyktninger lenger, men om ”intermediate displaced persons”…uten noe støtte fra regjeringshold. De 3 leirene utgjorde til sammen ca. 800 personer som bor fortsatt i sine hytter, men noen har flyttet hjem til sine landsbyer. (La oss håpe deres eiendom ikke var konfiskert, eller ulovlig solgt.) Nå undervises det i leirene om folks rettigheter fordi det har vært mye urett begått. Store ”raiden” av The Lord\s Resistance hær i nord. ( massegraver i Amoria hvor ca. 3000 ligger begravet.)

ISIANUT leir:Fremdeles ca 713 som ikke har dratt til lokal village. (antagelig ingen eiendom å gå til) Denne leiren kom i stand i 2003, alle bor fortsatt i stråhytter. Den gang understøttet av regjeringen. Det er stoppet for lengst….likeledes ulike organisasjoners hjelp. Leiren er nå  støttet fra  kirken. De betaler 3000 shillings pr mnd som husleie for hytta. En gutt, ca.6 år krøp bortover marken, prøvde hjemme seg. Mine 2 følgere ble overrasket da jeg gikk bort til gutten, tok han i hånden og hilste.
Snakket med Olego, ca 40 år, bosatt i stråhytte  og Formann i leiren. Han og kona har  begge AIDS og bruker Arv medisiner som er gratis. 3 Av hans 9 barn er Hiv+. DE 3 yngste leker rundt, tester mitt hvite skin. De går ikke på skole da faren ikke kan betale for skoleuniform. (Selve skolen er gratis.) Hygienen i leiren er dårlig, mener Olego, fordi flere familier har  Aidssyke som bor sammen med de som er Hiv+. De ønsker informasjon om smitterisiko og hjemme-hygiene.

Fikk telefonnr. til BAPTIS leir: Leiren startet 2003. Det bor ca.200 i leiren som eies av Golf Clud. De betaler ingen husleie, men vet de er uønsket, men de ser ingen utveg. Regjeringen støtter dem ikke lenger. Hilste på Formann i leiren, Okuru Robert. Han har ikke noe håp om bedring. Det er mange Aidssyke. Intet helsesenter. Mange må dra til byen for å få nedisiner, Hilste på en ung mann som satt i rullestol (hånd-drevet) Hadde fått polio 7 år gammel. Da familien på 7 flyttet til leiren var de 7, Fikk gått på primary school. Siden fullførte han Diploma i Journalistikk. Bor med moren som driver enslags butikk, lenger borte i leiren.

OBUKO-leir.

Leiren er 15 år gammel, startet med Karamajong-raids hvoe mange barn, særlig gutter ble drept.  I utkanten av leiren var  massegraver. Mange har vonde minner sier Leir-leder Echeru….som har en ”brukbar” jobb ved et off. kontor. Han  mener ARV-medisin blir en undskyldning for å slippe ta   ansvar. Det er også tørke-sesong i distriktet. Finnes ingen industri. Arbeidsledigheten er stor. Ønsker få  mer kunnskap om Hiv/Aids og Hygiene.

Hyttene står veldig tett og er bebodd bl.a. av lærere ved skolen. Husleien er meget lav.
TASO Helsesentere: Det er 11 sentre i Uganda, Teso-regionen har 5 Distrikt-sentre. Teso har 17 00 personer registrert som Hiv+. Sentrene gir gratis HIV-test, rådgiving og sosial støtte og hjelp, og støtte til etpar elever. De opplyser at Uganda via TASO har senket blodtesten for å f¨å ARV) CD-R-verdiene fra 400 til nå kun 250. (Det betyr at flere er berettiget til ARV-medisin. ARV synes også virke helsefremmende overfor tuberkulose og malaria  ettersom immunforsvaret styrkes.
TASO-klinikken var overfylt. Barna var adskilt. På en vanlig dag kunne de registrere ca. 80 barn, og ca 200 voksne. Som satt i store venterom for Registrering, nytt venterom for Konsultasjon….og i 3 rom satt de for å bli oppropt for å få medisiner. Tungvint system.
YOUTH WITH A MISSION—senter.

Senteret er startet av en hollansk dame, men med mange frivillige som arbeidet der. (også 3 fra Holland) Alle var ufaglærte, men ivrige for at babyene skulle ha det bra. Noen barn var tydeligvis døende. De fleste mødrene hadde dødt i fødselen, og flere av disse barna skulle adopteres bort, om de ikke var Hiv+. Stedet virket noe ustruktureret.

Nesten all matlaging foregår utendørs.  Store kjeler over små ildsteder med kull. 3-4 jenter er opptatt med dette i senteret vi bor,og Kirken driver. Ved konferanse/møter lager de mat til ca 150. Vi ser stadig høns flagre eller hoppe med bundne føtter…til de serveres i gryta. Best er den fine fisken vi får, marinert og stekt i olje. Vi ble mottatt med stor venlighet og varme. Kirkens koordinator Geofrey (bor her med 3 barn.) David og Samuel assisterer Geofrey-ved Biskopens kontor.
Soroti DIOCES med Biskop George Okudu, Pastor Abraham leder Bibelskolen, og straks presenterte meg et ukeprogram hvor han forventet jeg kunne undervise neste dag! Og dermed var jeg i gang med HIV/AIDS etter 2 dager. Denne gang plusser jeg også på med Alkohol, da jeg sist så også det var problem. Uganda er på topp i alkoholbruk, sammenlignet med verden for øvrig.

FENGSEL-BESØK

Amnuria fengsel har den kulturbestemte høflifhets-hilsen: de kom gående frem til oss falt de på kne for å hilse.(slik kulturen er her, oppdras kvinner til underdanighet.)
SOROTI: Den  nye Direktøren på mannsavd.  avviste oss da formel søknad ikke forelå. Men vi besøkte kvinneavdelingen, og deres sovesaler til 18 personer. Skal tilbake lørdag….etter å ha besøkt Fengselprest Israel og kona Margaret som jeg hadde et godt samarbeid med i fengselbesøk ved forrige Ugandatur i 2008. Besøk til kvinnesiden foretas hver uke. Muligens får vi til håndarbeid-opplæring.

BARNEHJEM FOR FORELDRELØSE OG SKADEDE BARN.

På innvielsesdagen for Girls Hostel i Katakwi 12.sept. møtte jeg tilfeldig (?) Simon Peter , som fortalte han drev et barnehjem i Amoria for 72 barn i alder 5 til 13 år,som var foreldreløse.  Det kostet 20 000 shillings pr.3 mndr.( kr.80.-) To av oss i teamet besøkte dem samme dag i en bakgård med jordgulv, og bitte-små rom hvor de sov uten madrass, her spiste de, her hadde de skole, her hadde de samling/andakt morgen og kveld.

Barna var ”anbragt” av Sosial”etaten” som også hadde godkjent stedet til å drive barnehjem, og gitt økonomisk støtte i starten. Nå levde de på frivillige gaver.  Det var 4 kirker som var representert i styret: Church of Uganda, Pentecostal Church, Life Spring Church og Deliverence Church. Simon Peter var Direktør, hans kone sekretæt og 5 lærere og 6 frivillige som arbeidet  uten lønn, men fikk mat og reise-dekning. Barna virket sunne og i bra form, aktive og glade, men hadde svært liten plass å leke på. Simon Peter ønsket en større plass hvor de selv kunne dyrke grønsaker, men stedet de ønsket,kostet ca. 45 000 (kr.)

Ved et senere besøk var 4 av lærerne  tilstede. På spørsmål om hvorfor de valgte jobbe her, oppga de 2 grunner. 1: Barna fikk åndelig oppfostring. 2: Skolens akademiske nivå var bra. (De fulgte den off. skolens pensum.)

Vann måtte bæres, da vannledning ikke enda var koblet til. 1 av barna testet Hiv+. Men med ARV-medisin hun har rett på å få, og hun kan fortsette i barnehagen. Undervisning om hygiene ble gitt…(og vi bidro økonomisk)

Jeg fikk en nødtelefom: En elev hadde #kollapset# (besvimt?) Eleven testet HIV+. Kunne de da ha vedkommende i barnehjemmet, med fare for å smitte andre? Svaret ble ja, men at ARV-medisin må brukes hver dag. (Medisinen er gratis og hindrer smitteføring.)

Privat Barehage og barneskole VISION

Startet for ca. 4 år siden av et Sør-koreansk ektepar.,Mak Sung CHOI OKELO , og kona  Mary Kim . De opplevde at Herren spurte om de ville gi seg selv og all eiendom til å tjene Gud her i Uganda. Dermed solgte de hele sin buisness i Korea, kontaktet biskoen i Soroti, Charles Okelo som  skaffet dem land. Ekteparet ønsket gjøre noe for de aller fattigste og valgte barna i Flyktningeleiren, som får gratis opphold med skole. De betaler skoleuniform + mat . For de yngste betales 16 000 Shillings. For 3 mndr, de eldste betaler 21 000 Shillings ( kr 75,-) Ekteparets sønn, som er lege i Seoul, finansierer driften. Pastor Abraham ved Bibelskolen er prest ved skolen + kirken. Vision barneskole er med i Church of Uganda. Bare konfirmasjon var lagt til St.Peters kirke. (Hovedkirken)  Hele eiendommen og bygg skiller seg veldig ut fra nabolaget. Alt er så nydelig i arkitektur. Blomster og plener i hagen, Møbler tilpasset alder, snekret med stil og ornamenter. Masse dekorasjoner og leker (a la Lego) som var i et ekstra rom. Ungene passet på hverandre så ingen tok noen leker med hjem. Likeledes var det et barne-bibliotek som barna selv sørget for å holde ryddig. Utenfor klasserommet stod skoene pent på linje.

Ved lunsj-tid kom de til matutdelingen  i rekker (med passe mellomrom) stilte de opp, fikk mattalerken, gikk til sine klasserom og satt på gulvet og spiste, Noen spiste med skje, andre med fingrene. De snakket lavt til hverandre, ingen ropte. Skolen hadde 4 lærere i Primary school med 65 elever, og 6 lærere i Barnehagen . Totalt 119 barn.

HOSPITALET I SOROTI.

Sykehuset har ca 300 pasienter, hvorav ca. 100 barn. En avdeling med 6 på privat forpleining på 2-manns-rom til en døgnpris av 10 000 shillings (ca.50 kr.)  Utenfor sykehuset var det masse familie. De hadde med sine ildkar, kull og ingredienser for å lage mat til den syke og seg selv. Utover plenen lå vasket tøy til tørk.
Med Overjordmor Oluka Demita fikk jeg gå en runde og se avdelingene. Stedet virket nedslitt. Over-alt var pasienter/pårørende. En kir,avd. på 38 pasienter hadde 8 sykepleiere, 5 leger,2 med.studenter, 2 sykepleie-studenter. For Aids-syke var det 12 senger for voksne og 8 for barn. Nå fikk også babyer/småbarn ARV-medisin (tilpasset vekt og alder), dermed var disse nå på poliklinisk basis, og bare innlagt ved akutt tilstand. Mortaliteten var fortsatt høy hos de yngste og hos voksne som hadde brukt ARV-medisin en tid.
Fortsatt papirjournal. Pc var ukjent på avdelingsnivå, men enkelte leger + Oversykepleier hadde data.
Malaria var hyppigste diagnose, særlig hos barna, og ble behandlet med Intravenøst saltvann. Iblant med Quenidin. Foreldre måtte selv passe barna med i.v. En fødende lå bak et skjermbrett og fødte uten en lyd,  i en overfyllt fødeavd.
Operasjonsstuene var små. 3 operatører stod med hvite gummistøvler…. Nødvendig ettersom blodvann rant på gulvet.

UNDERVISNING OM HIV/AIDS/ALKOHOL i Primary- og Secondary school.

I Katakwi og i Amuria og Soroti
En Globus hjalp gi elevene peiling på Norge og Uganda. (Marit og Gunnhild hjalp meg med denne introduksjon.) Jeg brukte overhead, snakket engelsk. Stort sett kan de fleste i Secondary school engelsk, i Primary school (alder 6 til 14 år.) måtte ofte en tolk til. Alkohol var så vanlig, at de bare lo av det. Men når jeg knyttet det til Risikofyllt seksualliv, hiv og aids, forstod de alvoret. Særlig i Secondary school ble det mange spørsmål, (noen ”kjekket” seg nok” men totalt viste spørsmålene et risikofyllt seksualliv blant aldersgruppen 15 -18-år. Nesten alle visste om, eller kjente personer med Aids, eller som var døde av sykdommen.

Kirken her har virkelig engasjert seg. De presiserer A_B_C_
A står for abstinens. B for be faithful and C for bruk av kondom (som lenge var diskutert mellom kirkene….hvor rett eller galt det var. Nå synes det være akseptert der en av ektefellene er aidssyk.  Verre blir det når det er så kostbart å gifte seg, og mange kun er samboere og med mange barn. Men Kirken slår ikke hånden av dem. Jeg brukte min hendelse med boda-boda-sjåføren som bad om penger for han hadde 12 barn! (32 years of age) How would he bring them up? ”BY GRACE OF GOD!!”

Undervisning gikk til studentene, men også til lærere. Utrolig mange ”spesielle” spørsmål…..også fra aldersgr. 15 -18. Forslag hvordan begrense AIDS i Uganda?
SVAR: Masse-testing, skilleHIV+ ut i egne leirer hvor andre land finansierte mat! Liten medefølelse med de som var rammet, påtross av min sterke oppfordring til medmenneskelighet.

Undevisning for Ledere for unge i kirken, gikk OK. Endelig kom de  (noen ½ time etter start.) De var reflekterte unge som gjerne ville stille spørsmål om hvordan de kunne få tenåringer til å ta ansvar for seg selv, for familie og i samfunnet. Vi brukte 1 ½ time. 2 kjekke menn fulgte meg tilbake. De hadde fått spesialtrening om Aids-problemer i Nigeria og reist mye rundt i Uganda. Nytt for meg var bruk av ARV som ”forebyggende”????

Tirsdag skulle Margaret og jeg møte Direktøren i Kvinnefengslet for å drøfte mulighetene for å få plasere de 7 barna i skole hos de Koreanske ektepar i VISION skole + Nursery…..eller hos Mothers Union`s Nursery. Akk direktøren var ikke der, vi besøkte i stedet skoleklassene,  og så tok jeg en boda-boda ”hjem”.

EKSTRA-MØTER I Baptist-leiren.

Vannledningen til Soroti distrikt ble totalskadet, pumpe-arrengementet sank til bunns, og vi var alle uten vann i mil etter mil. Langs veiene gikk (for det meste jenter) med vannbøtter/plastbeholdere balanserende på hodet. ET SYN!!!

Jeg skulle undervise 800 studenter på Halcion vidergående skole, møtte opp med den gamle Overheadèn  og så manglet ca. 400 som var iveg for å hente vann…(mellom 2 undervisningstimer) Mandag beg. Lands-eksamen som varer 3  uker….Studentene som kalles KANDIDATER, skulle bli bedt for søndagen. (Det praktiseres over hele landet , i alle kirker. Jeg ble bedt komme og PREKE!!! Så sammen med Pascal (presten) dro vi iveg søndag kl. 7,30. En flott opplevelse, mye sang og drama. Positive elever!!!

Pascal tok meg med på Evangeliserings-kurs hvor ca.18 var tilstede (as 25.)

Så hjem i full fart…..FOR

Vi dro til Baptistleiren der Leirsjefen hadde bedt oss komme og holde ekstramøte om Hygiene  (+ Aids) Han gikk selv rundt og samlet folket under et tre. Ca.22 menn og like mange kvinner….og minst enda flere  barn. Leirsjefen hadde 7 barn, foreslo vi skulle komme tilbake senere og snakke FAMILIEPLANLEGGING.!!! Denne søndagen var Hygiene  vårt tema….på grunn av vannskaden`s følger for matlaging, vask og barnas helse. Vi fikk til godt innspill ved å spørre barna hva mat som ga krefter, styrke osv. og så ”forsterket” om jordbruksdyrking, og Eivind forklarte ut fra sine gode kunnskaper. Hans beskjedne og rolige måte å snakke på, + fortalte om sine erfaringer fra Sudan, gjorde at folk fikk stor tillit til han, og hadde flere spørsmål. Vi ble der ca.3 timer. George (som jeg tilfeldig hadde fått kontakt med) var tolk, og gjorde en nyttig jobb.

Leirsjefen vinket meg bort til en eldre dame, hun trengte medisin  for smerter i bena. Forskrekket forstod jeg dette var spedalskhet. Fingrene var nesten alle borte, tærne likeledes, og begge bena kraftig deformert. Sønnen (leirsjefen) knelte ved siden av meg. Jeg bad henne ta lege besøk og blodprøve, lovet medisin ved vårt neste søndagsbesøk…og spurte om jeg fikk be for henne. Det fikk jeg….og bad både på norsk og engelsk. Dette blir spennende.

NYTT SØNDAGSMØTE, (24.10) Det var ønsket tema om landbruk og Familieplanlegging. Vi hadde jo hatt omvisning på sykehuset, men fikk lite ”råd” om hva de anbefalte. Mannen MÅTTE ville barnebegrensing, ellers nyttet det ikke. Dertil kom at kulturen satte større verdi på en kvinne med mange barn. (En i leiren, enke fra Karamajongfeiden, hadde 2 barn og mistet den ene….(ble drept) og hun mente hun ble sett ned på for ”hun hadde kun 1 barn……mens en med 8-10 barn ble verdsatt mye mer. Den gamle Leirsjefen nikket…slik var deres kultur. De kom med en 6-årig jente med styggt brannskade på halsen, stort som 10x20. Moren mente det var et uhell (Kunne det være straff)

Moren bar et ildfat over til neste hus, jenta kom løpende…osv. Noen ville melde moren til politi. Dagen etter gikk jeg og hentet jenta, faren + leirsjefen hit til Helsesenteret. Jenta fikk antibiotika, tetanus og bandasje. På veien hit (20 min) dekket jenta til hode og skuldre. Konsultasjonen på helsesenteret tok 2 timer. Jeg måtte betale konsultasjon og boda-boda hjem til leiren.
Samuel  kommer med flere bestillinger på undervisning.. Var på Sykepleier-skolen 2 dager for å snakke om ETIKK. (Akk, jeg hadde trengt boka, men den er enda ikke komt.) Var det sant at Ugandiske sykepleiere stjal medisiner og solgte på markedet? Studentene mente ja, ”For lønnen var så dårlig”. Jeg gjorde som Forstanderinnen bad: Snakket ETIKK og Moral….uff. Men vi fikk til en bra dialog med klassene. Mon tro om det sitter? Ble bedt komme igjen.

SOROTI DEM….PRIMARY SCHOOL.

Satt ½ time på rektors kontor mens de ”organiserte” elevene. Kom inn på et ”lite” klasserom hvor ca. 800 satt som ”sardiner”. Ingen god stemning!! Så kom Head-teacher og Board-Leader, satte seg fremst….og det ble ganske stille.Min Over-head sviktet igjen for 2gang, så jeg kjempet for å få frem foredraget.

(Dro hjem og Overheadèn virket OK!!!)

18/10:
Yrkesskolen.  2 av studentene var nå lærere. De kjente meg igjen fra 2008. Mange spørsmål. Ville ”tvangsteste alle i Uganda, sette merke på de + og plasere dem i leir…Mat osv. fra andre land!!!!!”
21/10:Kichingaji  Primaryschool. 1470 ELEVER!!!! 27 LÆRERE. Alle samlet under et tre. Elever og lærere satt som lys.. (klasse-elev m/pisk)
Veldig stor interesse og mange fornuftige spørsmål.
22/10: Sykspleierskolen: Ny klasse med tema ETIKK OG MORAL.
ASURET.

23/10: Dro med Pascal til ASURET  (den fattigste bydel) Prosjekt VISJON, drevet av Kirken: Ca.270 barn , ! 1 barn fra hver familie i distriktet er ”plukket”ut etter fattigdoms-kriteria. De går på skolene i distriktet, men de fleste var Hiv+ og gikk på ARV-medisin.) Andre hadde andre sykdommer. Prosjektet er nasjonalt og intenasjonalt. Barna får Milet-suppe. 1.g. pr mnd. Samler også foreldrene og får undervisning.
Fengslet kl.15. Jeg rakk ikke det denne lørdagen. Marit og Kari tok perletreding.
23/10: Bryllup…..og vi var invitert. Vår gave (1 norsk flagg) + penger ble satt stor pris på. Jeg sa noen ord på gruppens vegne.

24/10: Dro til Bethany kl. 09 for å treffe jentene i den eldste klassen (som nå går ut i eksamen.) Veldig bra. Innom Koreanske kirke for å levere mobiltlf. Til Abraham, lengst mulig. Gikk ved nattverd-tiden for å rekke til Flyktningeleiren kl. 14. Langt møte.
25/10: Sykedpleierskolen. Deres lønn er ca. 600 000 pr.mnd. (kr.1800)
26/10 :Soroti Dem. Fullsatt

27/10: Mothers Union`s NURSERYschool , lærere. Kun 5 tilstede.
Her vi bor er det jordbrukskurs for 30 fra hele distriktet. 2 jenter, Wicki Abero og Beatrice Achan fra Karamoja-distriktet kom for å sporre om jeg kunne komme dit og undervise om Aids/Hiv. Det går visst ikke…etterssom det er utenfor Teso distrikt
.
3/11: Kichihinjaji P/S skole. Fellesmøte foreldre og eksamens-elever. Kom som avtalt kl. 09, ble sittende ca.1+1/2 time FORAN I klasserommet. Headteacher holdt en meget god etisk redegjørelse
.
BARNEDÅP I FENGSLET!!!

7/11: Barnedåp av 3 av 9 barn i Fengslet. Vi  tre damene var gjester. Hadde dessuten kjøpt mat og klær til bana. Pastor Israel ”overrasket+ fanget meg” ved at jeg skulle overrekke en av de biblene jeg hadde kjøpt. (dermed blir jeg nødt å kjøpe bibler til alle.)
Så til Flyktningeleiren kl.16 og et kort mote….så videre til det koreanske ekteparet Chou som hadde invitert Thor + kona+ meg til middag.

Biskopen ringte om jeg ville ta kona Florense med til Youth c Mission for å høre om den 5 årige gutten (Lam,stum,blind? Døv?)  som er i fengslet med mor og 2 andre søsken, kunne komme dit?? DET GIKK IKKE. Vi dro så til fengslet og snakket med moren. En tragisk historie. Innkalt til avhør, møtte ikke på dato,  Hun fødte en pike i jungelen, og uka etter tok hun alle tre barna med til Rettssalen…..som ble såpass bestyrtet at de sendte henne + de 3 barna i fengslet. Fengseldirektøren er livredd hun  skal få refs….evnt miste jobben.
Etter fengslet var  vi og bså et Mama Kevina`s Bakery…..Et flott rehabiliteringssenter for fysisk handicapede.

12/11: Jeg fulgte Biskopen George til BARNEHJEMMET i Amuria, for foreldreløse og emosjonelt skadede barn. Det skulle være et ”Godkjennings-besøk”….men ble alt annet….ettersom Bispen ble frustrert (på forhånd) Han brøt av den fine barnesangen av 75 barn!! Lærere og frivillige stivpyntet, men ble bombardert med spørsmål. Simon Peter , Headteacher og de andre løp rundt for å hente protokoller, for å dokumentere dato om besøk fra helseetaten osv. En rask runde til de små, primitive klasserommene der barna satt som lys. Noen få spørsmål…så en kort bønn fra Bispen…og vi gikk til Kari som var syk, så henne og hun ble med oss ned til Soroti. Ekteparet som var med i teamet, fikk kr. 30 000 fra selveste Løvenskjold. (De kjente hverandre fra Nordmarka

ARBEID I Uganda ..3sept.---01.11……2010

(Arrived 5th)
10/09; Bibelskolen….(Abraham)  Hiv/Aids                             3 timer
11/09       ””                       ””                                                      2   ”
13/09 Toroma         Menighetsbesøk.   ”/”                                 1-1/2
14/ 09 Magoro                     ”                  ”/”                                3    ”
15/09   Magariam                                     ”/”                               3    ”
16/09  Adacar                        ”                  ”/”                               2 -1/2
17/09: Usuk  + Katakwi                          ”                  ”/”             3 t.
19/09: St. Peters Church
20/09 – 22/09: Youth C Mission        (Besøk)
23/09: Soroti Hospital                         (   “   3 timer)
24/09:      “     Fengsel     + Margaret  (  “   2    “    )
25/09: Girls Hostel,   Ruth                    (   ”  2 timer )
27/09: Lions Club       mote                    (  “ 2 timer.)
28/09: Amuria   Primary school                                                3 timer.
29/09:         “        Kvinnefengslet           ( besøk   2 timer)
30/09:          “       Primaryschool   Lærere                                  2 timer.
01/10:  Youth-leaders in St.Peters Church  (besøk Mary Kim)   2     ”
02/10: Vision school (koreansk)        Fengselprest Israel             4    ”
04/10: St.Peters Church , Lay-readers                                           1  ”
05/10: Mary Kim,(Vision school) + meg …Kvinnefengslet           3  ”
06/10: Fengseldir. + Kim+ lærer   (ad 7 barn i fengslet.)                2  ”
07/10: OBUKU camp……………………………..                            3  ”
09/10: Independents-dag. Middag hos ex.biskop    Fengslet         2 timer
10/10: Vision Kirke (koreansk)
11/10: Baptist Camp + Asiano Camp.  (Martin,Steven)                4     ”
12/10: Soroti Sykepleierskole                                                            2     “
13/10:      “          “        “                                                                      2    “
14/10: Halcion pimary/secondary school….    (ca.250)                   4    “
15/10: Soroti Demonstration Primary/Secondary  (ca300)             3    “
16/10: Halcion secondary. Bønn for eksamen+ evang. Gr.              7    “
17/10: Flyktningeleiren…..(bedt gi informasjon om hygiene)         3    ”
18/10: Vocational training     (120 studenter 15-20år, senior.)          2    “
19/10: Fengslet……………………………………………….2 timer
“   “   Bethany P/S                …………lærerne-…………...2    ”
20/10     laget transparenter om HOSPICE
21/10: Kichinjaji P/S-school, 1468 elever, 26 lærere (ute)     2    ”
22/10:  Sykepleierskolen…..Etich…………………………….2   ”
23/10: Asuret Project i Kirken! 250 elever 5-12 år………….4   ”
24/10: Bethany P/S: Eksamen-elevene, foredrag +bønn….....3    ”
- ”-   : Flyktningeleir (bedt belyse fam.plan+ jordbruk)        3    ”
25/10:  Sykepleierskolen……………………………………….2    ”
26/10: Soroti Dem P/S  ( ca 400 under et tre.) ……2     “
27/10: Mothers Union`s Nurseruschool. Lærerne……………2   “.
28/10: PTC L Primary teachers College) ca 350                      3    “
29/10: UCC (Uganda Commercial & Communication
01/11 : Foreldre og elever I P7, Kichinjaji P/S school                                 4    “
02/11: Forgjeves besøk til Uganda School of Commercial ( ventet x 2)      2    “
05/11:  UPC
07/11:  Dåp av 3 (av 8 ) barn I Fengslet. Pastor Israel……………………..4 ”
_ ” -  : Baptist Camp     (bedt holde samling)………………………………2 ”
08/11- Joined a course here about Aids/Hiv. ………………………………5
- “ -   : DRo med Biskopens kone, Florence til Youth c/Vision…………….2
- ” -  :    ”          ”          ”         ” Til fengslet.. ( finne løsning for 5 års gutt)  2  ”
09/11: Joined the Course
1 0/11: Dro med Biskop George til Vision Barnehjem for Orphans…………5
-” -    :   Kari syk…………………………………………………
12/11: Joined the Course labout Counselling Aids/Hiv
16/11: Teso College…..avlyst I siste minutt.
17/11: Til 2 kirker med Hiv+ enker. Flere barn på ARV--------------------------6
18/11: Katakwi:    Fullsatt kirke, Hiv+ kvinner/enker……………………… 2
”   ”     - ”-       Undervisning på Primaryschool…Hiv/Aids…………………1 ½
19/11:  Pionær school-……………………………… ” – ”…………………   1.1/2
22/11: Soroti Hospital……………………HIV-testing………………………..2
23/11:     - “- Nursing School        ……Spiritual Counselling…………………2

Så ble jeg med som tilhører på et kurs for prester, forstandere som ikke hadde FORMELL utdanning. ( selvbestaltede menigheter, frikirker…og noen få fra Church of Uganda) Tema var Sjelesorg (Counseling) til Aids-rammede…pasienter, pårørende. Kirker.) Knakende bra kurs og forelesere. Fra Pan African Christian Nettwork against Aids. Jeg deltok som deltaker i rollespill,drøftinger osv. For meg ble det en god repitisjon om afrikansk kultur og tradisjoner, spiritisme osv. De andre i teamet vårt var også innom undervisningen….men da jeg IKKE hadde avtaler den uka, fikk jeg mye med meg…og det var lærerikt å snakke med deltakerne.

 Jeg blwe invitert med på avslutningsfesten….på et flott sted, med afrikansk dans, mat og taler. Ex-biskop Charles og frue var med. Jeg hadde fått vite at denne organisasjonen hadde i flere år blitt støttet av Danmark, Sverige og Norge..(og benyttet det i min takketale.)

Vi reiste ut 3 september, 9 personer…3 ektepar og 6 enslige. Tre personer dro hjem eter 6 uker. Så reiste 5 på safari,etter en felles avskjedkveld. Vi 3 som ikke dro på safari, stoppet igjen. (Vi ville heller støtte noen skoleelever og lignende) Siste kveld ble jeg forbauset: Folk kom igjen for å si adjø: Leirsjefen, Biskopen + sønn, og flere andre!!

Neste dag kom den bestilte bilen og vi dro til Kampala, overnattet 2 netter og så til flyplassen. Oi, som jeg lengter tilbake. Kan det være noe bedre enn å kjenne du får betytte dine fagkunnskaper, åndelig  utrustning og din livserfaring…i møte med herlige mennesker som viser slik takknemlighet

. JEG ER SÅÅÅ TAKKNEMLIG FOR OPPHOLDET.!
Høyskolelektor Klara Lie