Forfatterskap

Bøker:

Klara Lie: "Tidlig hjelp er dobbel hjelp" Univ. forl., Oslo, 1982.
Våren 1998: Vikarstipend i 5 mnd. Gjennomførte et prosjekt i bydel, og
reviderte min første bok,
"Tidlig hjelp er dobbel hjelp." (Trykket på HiO`s Forlag.)
Høsten 1998- 1999: Seniorstipend i 1 år fra sept. Skrevet 2 bøker, (begge utkommene på HiO Forlag. )
Klara Lie: "Teorier og metoder i faglig veiledning for helse- og pedagogisk personell". Høgskolen i Oslos Forlag, 1999.
Klara Lie: "Resultater av faglig veiledning etter utvidet systemisk metode." Høgskolen i Oslos Forlag, 1999.
Klara Lie: "Hvordan møte eksistensielle og åndelige behov? Høgskoleforlaget, Kristiansand, 2002.

Medforfatter:

Eva Nordland, Arild Jørgensen, Klara Lie: "Psykiatri for hjelpepleierne."
Aschehoug & Co., Oslo, 1975.
"Hjelpepleieryrket."
Utgitt av Norsk Hjelpepleierforbund og Aschehoug forlag, Oslo, 1977.
Harald Siem, Kåre Berg, Berthold Grunfeldt: "Samfunnsmedisin i praksis." Oslo Helseråd i 80-årene. Univ.forl., Oslo 1987.
"Prevention and Control/Realities and Aspirations. Proceedings of the 35th Internationale Congress on Alcoholism and Drug Dependence. Volum2."
Edited by Ragnar Waahlberg,
National Directorate for Prevention of Alcohol and Drug Problems, Oslo 1988. ISBN:82-90594-13-5.
Arvid Tångberg: "Kjærlighetens formørkelse." Rex Forlag, Oslo, 1990.
1996: K.Lie: Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo: Veiledning til personell i sykepleietjenesten
som ledd i kvalitetssikring.

Opplysnings-materiell:

I 1985 hadde jeg 1 års engasjement i Kirke-og-Undervisnings Departementet
for å utarbeide opplysningsmateriale om forebyggende arbeid mot rusbruk hos
barn og unge, fokusert på samarbeid mellom skole-hjem og miljø. Jeg laget
fire trykksaker, sendt til alle skoleslag i Norge:
"Samtalegrupper for risiko-elever."
"Noen råd til sosialpedagogisk tjeneste ved rusproblemer i skolen."
"Forslag til planleggingsdag for lærerne angående ANT-undervisning."
"Til klassenes foreldrekontakter. Forslag til temamøter i klassene."
"Fra Helligånd-seminarer til Oases virksomhet de første 10 år"

Artikler:

I årenes løp har jeg hatt flere artikler i TIDSSKRIFTET SYKEPLEIEN,
siste: K.Lie: "Et viktig ledd i kvalitetssikring av sykepleie", nr.8, 1997.
Ellers har jeg hatt artikler i lærernes blad, i magasiner og aviser.
Populær vitenskapelige artikler:
K.Lie: "Hjelp til eksistensielle og åndelige problemer ved større møtesamlinger." Magasinet Modumnytt, 1990.
Har i 1998 en serie av artikler om veiledning i eksistensielle og åndelige problemer i tidsskriftet Visjon, fokusert på individuell hjelp.
K.Lie: "Faglig veiledning etter utvidet systemisk metode for helsepersonell". Kristne Legers Forening. Oslo 1999.