Utdanning

Min utdanning

1952-1955. Røde Kors Sykepleieskole, Stavanger
1961-1962. Statens Helsesøsterskole, Oslo
1967 (stipend) William Rathbone College,Liverpool,U.K.
1970 (på fritid) Eksamen Artium (privatist)
1972 (stipend) Yale Universitet, Conn. USA
1972 (på fritid ) Ex.Philosophicum, Oslo Universitet
1973 (på fritid ) Psykologi grunnfag, Oslo Universitet
1974-1976. Kirkens Familieterapeututdanning
1976 (på fritid) Pedagogikk grunnfag, Oslo Universitet
1977 Pedagogikk mellomfag, Oslo Universitet
1980 Administrasjonskurs, Diakonhjemmet,Oslo
1994 Cand.mag.grad Oslo Universitet
1994 ( + jobb ) Helsetjeneste-etikk, Inst. for sykepl.vit.
1995 Pedagogikk hovedfag, fellesdel, Oslo Universitet
1995 Vitenskapsteori og forskningsmetode
1996 Cand.Polit.(Ped.forskn.inst.,Oslo Univ,)