Afrika og kongens fortjenestemedalje


Nettavisen 26.09.2009 av journalist

Klara Lie (75) fra Majorstuen kom nylig hjem fra et tre måneders lang forelesningsreise i Uganda. Det er verken første eller siste gang hun tar internasjonale sosialmedisinske oppdrag.

MAJORSTUEN: - Jeg savner Uganda hver dag, sier hun da Lokalavisen Frogner treffer henne hjemme på Majorstuen.

- Det imponerte meg stort. Det er et land med ekstrem fattigdom, et stort antall hiv- og aids-syke, og likevel svært positive mennesker, sier hun vel hjemme i Jacob Aalls gate.

Hun reiste som en av seks seniorer med ulik fagbakgrunn i i regi av Normisjon, til Teso bispedømme nordøst i Uganda.

Lokalt og internasjonalt

For noen er kanskje Klara Lie kjent som politiker i Bydel Frogners BU-utvalg og bystyret. I Norge, som i store deler av verden, er hun kjent for sitt sosialmedisinske engasjement. Så var det nettopp dette hun fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i 2008. Takkevistitten til Slottet måtte hun utsette på grunn av Ugandaturen til februar i år.

- En stor ære. Jeg legger ikke skjul på det. Det synes jeg var svært hyggelig, sier hun om å bli tildelt den gjeve medaljen.

Klara Lie bærer på en lang historie i helsetjeneste. Hun er utdannet sykepleier fra Røde Kors i Stavanger så tidlig som i 1952. Siden det har det bare ballet på seg, med utdannelser, yrkeserfaring og verv. Lie er Oslos første narkotikakonsulent, der hun jobbet fra 1971-1987 i osloskolene og på landsbasis, og er utdannet helsesøster og familieterapeut. I 1996 ble hun Cand.polit ved Universitet i Oslo. Men det er gjennom sitt praktiske virke at den virkelige Klara Lie trer frem.

- Jeg har alltid engasjert meg i å bidra til et bedre samfunn.

CV-en til Klara Lie er lang; yrkeserfaringene hennes mange.

Kunnskap

Før Lokalvisen Frogners utsendte er satt seg ned i Jacob Aalls gate har vi snakket om tjenesteopphold i USA, Sør-Amerika, Kina, Taiwan og naturlig nok Afrika; som er grunnen til at jeg er på besøk.

For hvordan opplever en, om ikke akkurat gammel, så i alle fall tilsårskommen dame som Klara Lie å være på forelesningsturné som helsearbeider i et av verdens fattigste land:

- Helt fantastisk! Jeg besøkte skoler, barnehager, fengsler og flyktningeleirer. Da en rektor kom og spurte om jeg ikke kunne snakke om hiv og aids til barn i barneskolen, ble jeg først litt perpleks: Snakke til så små barn og dette? Naturligvis, alle her har noen i familien med denne sykdommen. Det er nå vi må snakke om det, sa rektoren.

- Jeg vred nok fokus til også å omfatte alkohol som ogaså var et stort problem i Uganda.

Vel hjemme på Majorstuen er hun like ivrig som hun antakeligvis var som helsesøster i Baqua flyktningeleir i Jordan i 1969: Et oppkomme av sosialmedisinsk kunnskap.

Lokalavisen Frogner gratulerer med Kongens fortjenestemedalje i gull!