Hong Kong 2009I år 2000 var det Konferanse i Amsterdam, initiert av Billy Graham. Mindre ledergrupper kalte seg Table 71, senere ble det mindre Konferanser. Call2 Aall er bar 2 år. Det er tillyst Regionale og Globale Konferanser. (Kiew, Kairo, India, Nepal Amsterdam, Cape Town, Sør-Amerika, Sør-Korea, Fillipinene, West-Afrika…..I løpet av 2009/10. Nøkkelord: Nettverk, Trening,Jesus-sentrert.
Av 3500 var den største gruppen fra Kina.Alle taler ble tolket til kinesisk. Hele 86 seminarer å velge i
Kanskje du vil vite mer om Call2Aall`talere,,,,utenom lille meg:Dick Eastman (President i USA`s nasjonale bønnekomite. Dale Kaufman fokuserte på Kina , at det var mer åpent for kristendom! Thomas Wang (3-selv-kirken) fokuserte på Verdens-evangelisering. Cindy Jacobs: Bønn. Georg Sherman: Seminar om AIDS i sør-Afrika. Ed Silvoso : de 7 fjell ( makt, rikdom, evangelisering/kirke, markedplass. Alle kristyne er prester. Tilbedelse av Gud vil minske fattigdom. Jackie Pullinger: Fokus på samf. Ulykkelige, de prostituerte. Snakket om sex-åndsmakt i nasjonene.Karl Bandlien: Inner healing. Mark Anderson er President for Call2All som er en Global Pastorers Nettverk. Loren Cunningham: grunnlegger av Yout with a mission. Han refererte til sitt besøk hos Kongen i Norge. (Morsomt for meg.)

De 7 fjell: Familien. Styresmaktene.+ 

jus.Utdanning.Media.Økonomi.Religion,menighet,misjon.Kunst og kultur. Næringsliv + teknologi.
Steve Douglas (president i Campus Crusade mente verdens.vekkelse ville komme innen 2010.. Krever bevisstgjøring av oss kristne.Vårt misjons-oppdraget kan bli fullført innen en generasjon.
I år 2000 var det Konferanse i Amsterdam; initiert av Billy Graham. Mindre ledergrupper kalte seg Table 71; senere ble det mindre Konferanser. Call2 Aall er bar 2 år. Det er tillyst Regionale og Globale Konferanser. (Kiew; Kairo; India; Nepal Amsterdam; Cape Town; Sør-Amerika; Sør-Korea; Fillipinene; West-Afrika…..I løpet av 2009/10. Nøkkelord: Nettverk; Trening; Jesus-sentrert.; Av 3500 var den største gruppen fra Kina.Alle taler ble tolket til kinesisk. Hele 86 seminarer å velge i.