Kirkelig aktiviteter

Kirkelige aktiviteter:

1972 – 1982:Medlem i Evangelisk Forum, (H.Ch. Lier, Bogstadv. Kapell). Møteledelse. Kurs/opplæring i sjelesorg. 1994 - : Styremedlem i Til Helhet. Kurser/undervisning/samtaler.
OASE:1977 – 1980: Deltok i Hellig-Ånd-seminarer.(Oslo, Trondhjem, Bergen, Stavanger, Haugesund, Kristiansand)
1980 – 1990: Styremedlem i Oaselederskapet. Bygget opp og ledet sjelesorgtjenesten ( 100 – 185 veiledere ) på sommer-Oase-stevner. Skrev ”Oases Historie de første 10 år” 2004, til inntekt for Oase. ( Solgte for kr.11 000 på stevnet)

Kurs og weekend virksomhet:

1981 – 2005: Holdt ca. 92 kurs i sjelesorg rundt i landet. 1984 – 2000: Undervist på kvinnehelger på Bortelidseter 2 g. i året. Likeledes undervist på seminarer, kurs og helger i Norge, Island, Sverige.
2005: Bedt holde en kvinnehelg i Rogaland. Deltatt i mange kurs i sjelesorg her hjemme, Videre bl.a. Teleios og Ellel Ministry-kurs i England.

Sjelesørger og veileder i Storsalen Menighet:


1998: Jeg ble bedt av pastor O.Garcia DePresno om å ivareta sjelesorg og forbønn. Med AFP-jobb har jeg siden tatt imot til samtale hver torsdag. (Frigjorde kvelder privat) Underviser på kurs i sjelesorg og gir veiledning til de som gir sjelesorgsamtaler etter opplæring. Medarbeider i gudstjenestene. Tjenestegjør fortsatt.

Undervisning om sjelesorg og samtale 

I menigheter på landsbasis, i Oslo, for Besøkstjeneste til fengsler, sykepleiere, kristne medisiner-studenter og andre.

Retreater for norske misjonærer: (min høyeste utfordring!)

1993: Bolivia
1992: Mali
1999: Taiwan
1995:Bangladesh
1999:Elfenbenskysten
TEMA som var ønsket, var undervisning om: samarbeid, perferksjonisme,konfliktløsning, kommunikasjon, selvbilde og Gudsbilde, stress, reaksjoner knyttet til ulykker, sorg, DHÅ-utrustning osv.
2000: 2 ukers undervisning om Sjelesorg og Faglig veiledning ved Ping Tung Christian Hospital for leger og sykepleiere.
2000: Besøkte 3 barnehjem i Kina.
2005: Bedt undervise 3 uker om Total Care og Professional Counselling ved en sykepleieuniversitet i Kina.
1991 – 2001: Medlem i Personalråd i Misjonsalliansen. Sammen med en psykiater intervjuet vi nye kandidater til tjeneste. På sommertid deltok jeg som sjelesørger og underviser på 1 ukes retreat for misjonærer på hjemmeopphold.

Kristen Forening for Helsepersonell. ( KFH)


Gjennom mange år har jeg deltatt på Landsmøter med foredrag og undervisning. Foreningen er tverrfaglig. KFH startet 1944. Feiret 60-års jubileum 2004, i Oslo.
2003: Valgt som Leder. KFH har ca.450 medlemmer i grupper på landsbasis. Det er samarbeid med de Nordiske land og KFH er medlem i HCFI (Health Christian Fellowship)
2000: Holdt foredrag på Europa-konferanse for HCFI i Sveits.
2004: Deltok på internasjonal Konferanse i Johannesburg, Sør Afrika. Med 500 deltakere (flest leger) fra 90 land!