Hjem

Cand.polit., Oslo University Lecturer / høgskolelektor Oslo University College / Høgskolen i Oslo HIO

Lie er utdannet som sykepleier, helsesøster, familieterapeut og som cand.polit. ved Universitetet i Oslo. Som lektor har hun undervist ved Høgskolen i Oslo. Hun har spesialisert seg innen temaene rusproblematikk, faglig veiledning og eksistensielle problem. Hun har blant annet arbeidet 15 år som narkotikakonsulent i Oslo Helseråd, og underviste både elever, foreldre, lærere og helsearbeidere i skolene i Oslo og på landsbasis. I tillegg har hun også engasjert seg blant annet i lokalpolitikken i 16 år, i OASE-bevegelsen siden 1977, i Storsalen menighet, og Kristen Forening for Helsepersonell. 

Fast telefon +47 22 69 27 58
Mobiltelefon : +47 91 62 94 06
E-post: klara-li@online.no
Facebook : klara.lie

Se i bloggarkivet for å se mine reiser og andre oppdateringer. Reisene har eget menyvalg.